Bizimle iletişime geçin
0212 539 00 58

Satranç ve Zeka Oyunlarında Strateji

Strateji Nedir?
Strateji kelimesi eski Yunanca “Stratos” (Ordu) ve “Ago” (Yön Vermek, Yönetmek) sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Strateji kelime anlamı itibariyle, “Sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” anlamlarına gelir. Kelimenin eski yunan generallerinden Strategos’un bilgi ve sanatına atfen kullanıldığı sanılmaktadır.
Bazı kaynaklarda ise Strateji nin latince yol, çizgi veya nehir yatağı anlamındaki “stratum” dan geldiği belirtilmektedir.Strateji kelimesinin sözlükanlamı ise “bir amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı” olarak ifade edilebilir. Özellikle askeri terminolojide çok sık kullanılan bir kavramdır. Savunma alanında strateji kelimesi, Eski Yunanlı General Strategos’un adına atıfla kullanılmakta ve bu generalin savunma alanındaki bilgi ve taktiklerini ifade etmektedir. 19. yüzyıla kadar sadece askeri bir kavram olarak kullanılan Strateji, sosyal bilimlerde 20. Yüzyılın ilk yarısında ilk kez Macar Matematikçi John vonNeuman ve İktisatçı Oskar Morgenstern tarafından oyun teorisi kapsamında, rakibe karşı üstünlük kurmaya çalışan iki oyuncunun rasyonel davranışları için kullanılmıştır. 
Sonuç olarak strateji, amaçlar yönünde hedeflere ulaşabilmek için öngörülen çerçevesi içerisinde yapılması gerekli ardışık eylemler olarak ifade edilebilir. (Garih, 2005: 91)
Strateji kavramının değişik boyutları bulunmaktadır.(Pamuk vd. 2007: 19):
1.Bir yön olarak strateji: Her şeyden önce bir yön belirleme sürecini ifade eder. Zaten kelime kökü olarak yol
2. Bir düşünce olarak strateji: Düşünme sürecini ifade eder, bu düşünme sürecinin temel amacı, önceden hazırlamaktır. Gelecekteki bir eylem için tasarım yapılır. Bu açıdan strateji bir niyetin ifadesidir. Ancak bu niyet amaçlı bir eylem için hazırlıktır. Yani bilinçli bir süreçtir. Ortaya konulan plan da bir oyundur. Bir manevra plan özelliğindedir.
3. Bir eylem olarak strateji: Strateji yalnızca niyet ve düşüncede kalmaz, bu açıdan düşünmenin de ötesinde sonuç odaklı bir davranış tutarlılığıdır.
4. Bir durum olarak strateji: strateji, değişen koşullar karşısında bir durum alma sürecidir. Bu açıdan strateji sürekli bir durum arayışı, sürekli bir yeniden konumlandırma sürecidir. Sürekli bir arayıştır.
5. Bir kültür olarak strateji: Strateji aynı zamanda bir dünya görüşü, kişisel bakış açısı, bir yaşam kültürünü de ifade eder.
Strateji geliştirmenin en önemli konularından birisi SWOT analizi yapılmasıdır. SWOT analizi, bir organizasyonun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesine imkan sağlayan bir analiz tekniğidir. SWOT, aşağıdaki İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır:
BrainBoostCenterBeyin Sporları Satranç AkademisiBrain Boost CenterHızlı OkumaBeyin Sporları

İletişim

Adres: Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. Ihlamur Sok. No:1/2-4
Bahçelievler / İstanbul
Telefon: Sabit Hat
0 212 539 00 58

Satranç ve Beyin Sporları
0 535 889 58 63

Müzik Spor ve Sanatsal Aktivitler
0 850 811 8009
0 551 207 75 76

E-mail: info@brainboostcenter.com bbcsanatatolyesi@gmail.com